Consultation

ddaef15d-583c-4f76-a9c23c4f192ec909

New code of governance consultation – Now closed

Charity governance has been in the spotlight since the Code was last updated in 2010. There have been significant developments in what is expected of charities, their practices, and the legal framework in which they operate.

As part of its long-standing dialogue with charities, the Code of Good Governance Steering Group has developed a draft new Code to reflect these changes, and to contribute to strengthening charities’ governance.

The consultation started in Trustees’ Week 2016 (7 November 2016) and ended on 3 February 2017.

A summary of the findings from the  consultation are available here. The Code steering group is now working on developing a final version of the new code for publication.

A press release detailing the changes to the draft code and the consultation process can be found here.

Read the draft new Code here:

English version
Welsh version

If you have other comments, please email us at contact@governancecode.org.

Ymgynghoriad ar y cod llywodraethu newydd

Mae trefn lywodraethu elusennau wedi bod dan y chwyddwydr ers diweddaru’r Cod ddiwethaf yn 2010. Mae cryn ddatblygiadau wedi bod yn yr hyn a ddisgwylir gan elusennau, eu harferion, a’r fframwaith cyfreithiol maent yn gweithredu ynddo.

Fel rhan o’i ddeialog hirsefydlog ag elusennau, mae Grŵp Llywio’r Cod Llywodraethu Da wedi datblygu Cod drafft newydd i adlewyrchu’r newidiadau hyn, a chyfrannu at gryfhau trefn lywodraethu elusennau. Rydym bellach yn gwahodd adborth ar y Cod newydd arfaethedig.

Dechreuodd yr ymgynghoriad ar drothwy Wythnos Ymddiriedolwyr 2016 (4 Tachwedd 2016) a daw i ben ar 3 Chwefror 2017.

Mae crynodeb o’r canfyddiadau o’r ymgynghoriad ar gael yma. Mae’r grŵp llywio Cod bellach yn gweithio ar ddatblygu fersiwn terfynol o’r cod newydd ar gyfer cyhoeddi.

Darllenwch y Cod newydd arfaethedig fersiwn yma

Os oes gennych sylwadau eraill, ebostiwch contact@governancecode.org.